www.robotilab.com
TALLER DE ROBÓTICA CREATIVA


 A actividade basease no aprendizaxe por experiencias, estimulando que os rapaces sexan capaces de pensar por si mesmos e superar os seus propios retos.

 Potenciamos os talentos de cada un e fomentamos a creatividade, a innovación e o traballo en equipo. 

Utilizamos tecnoloxía baseada en hardware y software aberto, material reciclado e de uso común.

Lugar: La Caverna de Darwin.  Rúa Teixugueiras, 13, 36212 Vigo. Tel.: 986 115626 
Grupos con diferentes horarios por la semana o en sábado


www.robotilab.com