www.robotilab.com
TALLER DE ROBÓTICA CREATIVA


 A actividade basease no aprendizaxe por experiencias, estimulando que os rapaces sexan capaces de pensar por si mesmos e superar os seus propios retos.

 Potenciamos os talentos de cada un e fomentamos a creatividade, a innovación e o traballo en equipo. 

Utilizamos tecnoloxía baseada en hardware y software aberto, material reciclado e de uso común.

Lugar: Centro Municipal de Saiáns.  Baixada a Praia 83, Saiáns, 36392 Vigo.Teléfono: 986 498 657
Horario: Os mércores de 17:00 a 18:30, a partir do 1 de outubro

www.robotilab.com