www.robotilab.com
TALLER DE ROBÓTICA CREATIVA


 A actividade basease no aprendizaxe por experiencias, estimulando que os rapaces sexan capaces de pensar por si mesmos e superar os seus propios retos.

 Potenciamos os talentos de cada un e fomentamos a creatividade, a innovación e o traballo en equipo. 

Utilizamos tecnoloxía baseada en hardware y software aberto, material reciclado e de uso común.

Lugar: Centro Municipal de Teis. Camiño Maceiras s/n, 36207 Vigo.Teléfono: 986 266 030
Horario: Os xoves de 17:00 a 18:30, a partir do 2 de outubro
Prezo: 22 euros/mes por actividade + 6 euro/mes por materiais

www.robotilab.com